IT | EN | DE | ES | NL | NO | FR | RU

Isolcell Group Website

Konsept

Modifisert og kontrollert atmosfære for å avbryte branntrekanten

Luften som vi puster utgjøres hovedsakelig av en blanding av nitrogen og oksygen. Nitrogen, i en prosentandel på 78%, er en inertgass, mens oksygen, i en prosentandel på 20,95% er den naturlige oksydasjonsmiddelen i hver brann. Den samtidige tilstedeværelsen av et brennbart materiale, av en tilstrekkelig prosentandel av oksydasjonsmiddel i atmosfæren som omgir den, og en tilstrekkelig energi, gjør det mulig å utløse og opprettholde en forbrenningsprosess. Disse tre forholdene -brensel, oksydasjonsmiddel og energi- oppsummerer og entydig definerer «branntrekanten» i hver forbrenningsprosess.

Brannslokkingsteknikkene er basert på å avbryte branntrekanten i minst en av sine sider. Generelt er en brannslokkingsteknikk desto mer effektiv, jo raskere man kan fjerne en eller flere av de tre forholdene som har startet og opprettholder brannen. I motsetning til de «klassiske systemer», som er utformet som slokkesystemer, forhindrer N2 OXYGEN REDUCTION SYSTEM®-systemet antenningen ved å opprettholde, i de rommene som skal beskyttes, en atmosfære med et oksygeninnhold som er lavere sammenlignet med det vanlige, og som er selvslokkende og hemmende for forbrenning, og samtidig tålelig for mennesker. N2 FireFighter® forhindrer problemet ved å aktivt hindre dannelsen av «branntrekanten» og starten av forbrenningen.

The concept of the fire triangle