Helse Og Sikkerhet

Naturen: vår modell for forebygging

Atmosfæren som vi puster inn utgjøres hovedsakelig av en blanding av nitrogen og oksygen. Nitrogen, en inert gass, er allerede den overveiende delen som er til stede i luften, mens oksygen er den naturlige oksydasjonsmiddel i hver forbrenningsprosess. N2 ORS® teknikken består bare i å endre proporsjonene i atmosfæren for å hemme forbrenning, men med et oksygennivå som er naturlig bærekraftig. Faktisk kan denne modifiserte atmosfære (selvslokkende atmosfære) sammenlignes med effekten som mennesker er utsatt for på visse høyder eller på en flytur.

Informasjoner knyttet til tilgang og opphold i selvslokkende atmosfære er illustrert av:

  • AI, Arbeitsinspektorat;
  • SUVA, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt;
  • DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung;
  • UIAA, Medical commission of Union Internationale Des Associations D’Alpinisme.