Reduksjon Av Oksygen

Forebygging er alltid bedre enn kur

Tradisjonelle teknologier som brukes innen brannsikkerhet, som skum, vanntåke, sprinkleranlegg osv., griper inn når brannen allerede er på plass og i løpet av utryddelse og fører til alvorlige konsekvenser for de eiendelene og de miljøene som er involvert. Skaden forårsaket av konvensjonelle teknikker under brannslokking er svært ofte av størrelsesorden eller til og med alvorligere enn skader forårsaket av selve brannen. Videre er det en hel klasse av miljøer som kjølerom, papirfabrikker, transformatorstasjoner, shelter og andre, der disse teknikkene i tillegg til å ikke være optimale også er vanskelige eller dyre.

Isolcell har utviklet en optimal løsning for å ivareta brannsikkerheten for alle disse klassene av  miljøer.

Vår uttalelse:

«I dag er det mulig å eliminere risikoen for brann og sikre innholdet og miljøer takket være N2 Oxygen Reduction System® oksygenreduserende system «