Standarder Og Forskrifter

Oksygenreduserende systemer inngår i kategorien av sikkerhetssystemer og krever derfor at realisering, planlegging, konstruksjon, installasjon og vedlikehold av anlegget skal være i henhold til gjeldende forskrifter. ISOLCELL SPA er foreløpig det eneste italienske selskapet som er i besittelse av de nødvendige sertifiseringer for å realisere oksygenreduserende systemer i henhold til standarder:

• ÖNORM F 3073: Planlegging, design, installasjon, igangkjøring og vedlikehold av oksygenreduserende systemer

• ÖNORM F 3007: Oksygenreduserende system

• ÖNORM F 3008: Oksygenreduserende system – CIE UNIT kontrollenhet

• TRVB S 155: Krav for design, realisering og drift for reduksjon av oksygen ved bruk av nitrogen inne i bygninger som brannsikkerhet

• BSI PAS 95: 2011: hypoksisk system for å forebygge brann i overvåket miljøer

• Rundskriv (Protokoll nr. 0007059 av 21.05.2012)

• Testo Unico, 03.08.2015 dekret «Godkjenning av tekniske standarder for brannvern i henhold til artikkel 15 i juridisk dekret av 8. mars 2006, n. 139» utgitt 20 august 2015 i Gazzetta Ufficiale

  • EN 16750:2017 Fixed firefighting systems – Oxygen reduction systems – Design, installation, planning and maintenance

ISOLCELL is part of the work group for the establishment of the world regulations for the oxygen reduction fire prevention.