Serie Adox® Plug & Play Konsept

Den intelligente løsningen: lavere energiforbruk, lavere vedlikeholdskostnader

ISOLCELL generatorene av selvslokkende atmosfære i serie ADOX® N2ORS bruker en teknologi  av selektiv adsorpsjon som tillater separasjon av oksygen fra luft gjennom en regenerering med trykkvariasjoner: gjennom en lavtrykkskompressor (maks. 1,4bar) sendes luften til spesielle tanker som inneholder karbon-molekylsikter, som kan holde tilbake oksygen, mens nitrogen kommer seg gjennom dem. Mens det foregår separering av oksygen og nitrogen i en av de to tankene i generatoren, regenereres molekylsiktene i den andre tanken ved å fjerne oksygenet fanget i dem med hjelp av en vakuumpumpe. Denne syklusen gjentas med kontinuitet, slik at det oppnås en produksjon av selvslukkende atmosfære til lave kostnader med en kontinuerlig og konstant forsyning.

Enkelheten med ADOX® prosedyren gir en større effektivitet og optimalisering av kostnadene, i form av redusert vedlikehold og spesielt av redusert energiforbruk sammenlignet med «tradisjonelle» systemer for nitrogenforsyning som for eksempel PSA- eller membranteknologi. Prinsippet på ADOX® generatorer jobber på den bratteste delen av isotermiske kurver og har derfor potensial til å trekke ut maksimalt fra de molekylære sikter ved mye lavere effekt enn andre metoder.

Anvendelsen av lavt trykk eliminerer behovet for å bruke luftkompressorer med høyt trykk, som innebarer det betydelige fordelet av å kutte energikostnader med opp til 60% besparelse, med tilsvarende eller til og med bedre effektivitet. I tillegg er vedlikehold, som typisk henger sammen med membran- og PSA-systemer, sterkt redusert for ADOX® systemer, ettersom de mekaniske deler er mindre utsatt for belastning ved å arbeide ved lavt trykk. I tillegg krever ADOX® generatorer ikke en rekke tilleggskomponenter for deres korrekt drift, som for eksempel filtrering systemer til komprimert luft, tørkere, dampfeller, oljeutskiller, osv.

NY !!! Modularitet av de nye ISOLCELL generatorer i serie ADOX® N2ORS

Konseptet med den nye ADOX® N2ORSgir mulighet til å utvide produksjonskapasiteten på anlegget som genererer selvslokkende atmosfære, selv etter sin igangkjøring: det er bare å legge til moduler til det eksisterende systemet, og utnytte fordelene av optimalisering av driftssykler og energiforbruk, karakteristisk for våre  «multibanking» systemer.

ADOX
ADOX
modelli ADOX

NEW ADOX® N2ORS LINE

Modular System

New upgraded ADOX® N2ORS line launch: multibanking, modular and programmable, specifically developed for fire prevention purposes whose peculiarities are a world record in terms of energy efficiency, improved ergonomics, high configurability and last but not least the significant reduction of TCO (Total Cost of Ownership), achieved thanks to an accurate planning and to the selection of the best components with very low maintenance.

On top of the economical and ecological advantages provided, ADOX N2ORS is fully modular and can be enhanced even after commissioning or when the requirement has changed. Due to its modular design ISOLCELL’s ADOX Swing Adsorbtion Generators cater for planned or even for unforeseen changes and gives you the greatest flexibility possible.

SOUNDPROOFING
OF THE NEW ADOX® N2 ORS LINE

High sound performance optimization.

The new upgraded ADOX N2 ORS has been designed in order to reduce drastically the noise level.

ONLY < 64 DB certified according to ISO 3744:2010
This amazing result has been achieved thanks to an accurate designing, planning and selection of the best components and high performance sound proof cabinet.

sound performace
ADOX