Fordeler

Noen av fordelene med N2 FireFighter® oksygenreduserende systemer

 • Den eneste fremgangsmåten som hindrer at det oppstår brann ved å eliminere risikoen
 • Aktiv og konstant beskyttelse 24/7/365
 • Permanent beskyttelse av eiendom
 • Permanent kontroll på funksjonaliteten og effektiviteten av anlegget
 • Sikrer kontinuitet
 • Unngår avbrudd av elektrisk forsyning og perioder med uvirksomhet
 • Unngår skader som følge av bruk av tradisjonelle slokkesystemer
 • Eliminerer massive skader forårsaket av røyk
 • Eliminerer problemet med uønsket løsning
 • Ingen falske alarmer
 • Helt naturlig system: selvslokkende atmosfære er ikke giftig, forurenser ikke, etterlater ikke rester
 • Stor allsidighet: beskyttelse av volumer på noen få kubikkmeter opp til store rom
 • Enkel installasjon selv i rom som er underlagt spesielle regulatoriske og / eller strukturmessige begrensninger
 • Enkel integrering med de ledende branndeteksjonssystemer tilgjengelige på markedet
 • Ingen effekt på lokalene som skal beskyttes
 • Enkel drift og vedlikehold
 • Svært lett å tilpasses, modulært og utvidbart system selv etter idriftsettelse
 •  Kontinuerlig tilgjengelighet for ansvarlig personal