IT | EN | DE | ES | NL | NO | FR | RU

Isolcell Group Website

N2 Oxygen Reduction System®

Takket være vår erfaring over 55 år, med mer enn 10.000 systemer for kontrollert atmosfære installert over hele verden og den konstante satsingen på forskning og utvikling av teknologien for behandling og kontroll av atmosfæren, har Isolcell utviklet et innovativt system for forebygging av brann: N2 Oxygen Reduction System®.

Vår løsning er karakterisert ved å være miljøvennlig og sikker både for mennesker og de eiendelene som skal beskyttes.

N2 Oxygen Reduction System® kontrollerer og endrer andelene av de gassene som vanligvis er til stede i atmosfæren gjennom en naturlig filtreringsmetode, for å gjøre den samme atmosfæren stadig selvslokkende, og samtidig bevare sin naturlighet, uten å introdusere noen kunstige forbindelser eller fremmede gasser.

N2 ORS® er det eneste systemet i stand til å forebygge risikoen for brann, ved å proaktivt beskytte folk, eiendom og miljø.