It & Elektriske Fordelings-/Transformatorstasjoner

Hovedbruksområder:

  • Datasentre
  • Serverrom
  • Server farm
  • Switch rooms
  • Shelter
  • Elektriske fordelingsstasjoner og transformatorstasjoner
  • Osv

Et brannutbrudd, for eksempel i et datasenter, fører til svære ulemper som nedleggelse av nettsteder, umulighet til å motta og sende e-post for tusenvis av borgere og bedrifter, inaktivitet i timevis for e-handel og tjenester til det offentlige og spesielt stor økonomisk skade som konsekvens av slike forstyrrelser.

Ifølge artikkelen av Mark L. Robin «Clean Agents Fire Protection for Computer Rooms», kan den økonomiske skaden forårsaket av nedleggelsen av et datanettverk, overstige en million dollar for hver time med nedetid. Nå mer enn noensinne, gitt det økende tilbudet på skytjenester, er det avgjørende å være i stand til å fullstendig unngå risiko. Heldigvis har den teknologiske utviklingen klart å vinne noen tekniske begrensninger og som et resultat kan man nå beskytte seg permanent fra en brann i disse miljøene takket være N2 OXYGEN REDUCTION SYSTEM® teknologien.