Eksempel På System

N2 ORS® brannforebyggende system med reduksjon av oksygen består av:

 • CIE (Control Indicating Equipment) kontrollpanel, i samsvar med EN 54-2, EN 54-4, EN 61508
 • Produksjon av selvslokkende atmosfære, i samsvar med 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE
 • Tilførsel av selvslokkende atmosfære, i samsvar med EN 10204, EN 10255
 • Deteksjonssystem og konsentrasjon (SIL-3 IEC 61508) av selvlokkende atmosfære, i samsvar med EN 54-20, EN 50104, EN 61508, EN 54-07, SIL (?)
 • Tilkoblinger til overvåkingsutstyr, i samsvar med EN 50200
 • Selvdiagnose-system
 • Kommunikasjonsmodul, i samsvar med EN 54-17, EN 54-18
 • Anleggets systemskjema
 • Fjernstyring og fjernhjelp
 • Ekstra strømforsyning, i samsvar med EN 54-4
 • Skjermenheter, optisk og akustisk signalering og advarsel, EN 54-3