Gezondheid En Veiligheid

Perfecte en zeer milieuvriendelijke bescherming van uw locatie met de N2 OXYGEN REDUCTION SYSTEM®

Als we praten over de lucht die we inademen, noemen we dat vaak onterecht zuurstof. Maar in feite bestaat de lucht die we inademen slechts voor 20,95% uit zuurstof; voor de rest is het 78,08% stikstof, 0,93% argon en 0,04% CO2. Deze verhouding tussen stikstof en zuurstof is overal ter wereld hetzelfde, zowel hoog in de bergen als op zeeniveau. Elke brand heeft de in de natuur aanwezige zuurstof nodig om te kunnen ontbranden. Door de atmosfeer aan te passen en de verhouding tussen deze twee ingrediënten te veranderen, zorgt de N2 ORS® dat de brand onvoldoende ‘voeding’ krijgt om überhaupt te kunnen ontstaan.

De gewijzigde verhouding heeft hetzelfde effect op mensen wanneer zij zich op grote hoogte bevinden of als ze per vliegtuig reizen: de lagere luchtdruk drijft de moleculen uiteen, waardoor de hoeveelheid zuurstof die ze bij elke inademing binnekrijgen, lager is dan in lagergelegen atmosferen.

Hieronder ziet u informatie over toegang tot de beschermde gebieden:

  • AI, Arbeitsinspektorat;
  • SUVA, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt;
  • DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung;
  • UIAA, de medische commissie van de Union Internationale Des Associations D’Alpinisme.