Concept

Door de gegenereerde en gecontroleerde atmosfeer kan een brand onmogelijk ontstaan

Een brand kan alleen ontstaan als er drie elementen aanwezig zijn: warmte, brandbaar materiaal en een oxiderende stof, meestal zuurstof. Als deze elementen alle drie én in de juiste verhouding aanwezig zijn, ontstaat er een natuurlijke brand. Een brand kan worden voorkomen of geblust door een van deze elementen weg te nemen. Zodra een brand is ontstaan, zorgt de exothermische kettingreactie dat de brand blijft woeden totdat ten minste een van de elementen die de brand veroorzaken, wordt weggenomen.

Traditionele brandbestrijdingsmethoden zorgen ofwel dat er geen zuurstof meer bij de brand kan komen, ofwel brengen de temperatuur van de brandstof omlaag tot onder de ontstekingstemperatuur, ofwel creëren een barrière van inert gas om zo de chemische reactie te bestrijden die de brand heeft veroorzaakt.

Met de N2 OXYGEN REDUCTION SYSTEM® voorkomen we op een actieve manier dat het ontbrandingsproces kan starten, namelijk door de hoeveelheid zuurstof constant te verminderen.

The concept of the fire triangle