Verstikkingssysteem

Voorkomen is de beste methode

Alle traditionele brandbestrijdingstechnologieën of -methoden hebben hetzelfde probleem: ze worden gebruikt nadat de schade al is aangericht. Of u nu schuim, waternevel, sprinklers, gas of water als bestrijdingsmiddel gebruikt: het systeem wordt pas geactiveerd of gebruikt als de brand al is gedetecteerd. Met de huidige methoden wordt brand alleen reactief bestreden. Vaak is de schade die door de brandblusmiddelen wordt veroorzaakt erger dan de schade van de brand zelf. Bovendien kan het gebruik van water of gas op locaties zoals datacenters, serverruimten, koudeopslag en papierfabrieken fatale gevolgen hebben. Wanneer er bovendien elektriciteit in het spel is, kan het gebruik van water tot een enorme ramp leiden. Grote opslagruimtes zoals koudeopslag mogen bijvoorbeeld niet via een gastank worden overstroomd.
Isolcell wil de optimale oplossing bieden voor de meeste genoemde toepassingen om zodoende absolute beveiliging te garanderen. Dit doen we simpelweg door het ontstaan van een brand onmogelijk te maken.

“Met de N2 ORS-verstikkingssystemen van Isolcell is het mogelijk om het risico op brand volledig te elimineren en mensen, gebouwen en alles wat zich in die gebouwen bevindt, te