Voorbeeld Van Een Fabriek

Het N2 ORS®-verstikkingssysteem voor brandpreventie omvat:

 • Een CIE-bedieningseenheid (Control Indicating Equipment) die voldoet aan EN 54-2, EN 54-4 en 61508
 • Een generator om een atmosfeer met verminderd zuurstof te creëren, conform 2004/108/CE, 2006/42/CE en 2006/95/EC
 • Een toevoerleiding voor stikstof die voldoet aan EN 10204 en 10255
 • Een zuurstofsensorsysteem (SIL-3 IEC 61508)dat voldoet aan EN 54-20, EN 50104, EN 61508 en 54-07
 • Een bewakingsinterface die voldoet aan EN 50200
 • Zelfcontrolerend systeem
 • Communicatiemodule die voldoet aan EN 54-17 en 54-18
 • Systeemdiagram
 • Beheer en ondersteuning op afstand
 • Extra voedingselement dat voldoet aan EN 54-4
 • Displays en optische/akoestische waarschuwingselementen, EN 54-3