Logistiek

Belangrijkste toepassingen:

  • Geautomatiseerde/intensieve opslagruimten
  • Opslag van gevaarlijke materialen
  • Vrieshuizen
  • Gekoelde opslag
  • Voedingsmiddelenopslag
  • Papierfabrieken
  • Etc.

Verstikkingssystemen voor brandpreventie zijn de perfecte oplossing voor volledig of deels geautomatiseerde opslagruimten wanneer het gaat om een opslagruimte op omgevingstemperatuur of een koudeopslag. De methode voorkomt het risico op brand hier volledig, en dus ook de eventuele gevolgschade die een brand kan veroorzaken.
Uit economische overwegingen besluiten steeds meer bedrijven hun producten in één faciliteit te produceren én op te slaan. Absolute en betrouwbare brandpreventie is daarbij onmisbaar.

Een treffend voorbeeld is een geautomatiseerde opslag in de buurt van het Italiaanse Parma, met een volume van 161.000 m³ op een terrein van 4600 m² en een capaciteit van 27.000 pallets, waar plastic tafelbestek wordt opgeslagen. Vanwege de specifieke kenmerken van het product en de hoge verbrandingswaarde van het plastic keek het bedrijf verder dan traditionele brandbestrijdingstechnologieën. Daardoor kwamen ze uit bij het enige preventieconcept. Ondanks de meer dan 500 opslag- en ophaalbewegingen per uur, wordt de atmosfeer met verminderd zuurstof nauwkeurig gehandhaafd en constant bewaakt om het brandgevaar op betrouwbare wijze te elimineren.