It En Onderstations

Belangrijkste toepassingen:

  • Datacenters
  • Serverruimten
  • Computerruimten
  • Serverfarms
  • Schakelkamers
  • Bunkers
  • Onderstations en transformatorruimten
  • Etc.

Een brand in bijvoorbeeld een datacenter kan ernstige gevolgen hebben: websites die uit de lucht zijn, duizenden gebruikers en bedrijven die geen e-mail meer kunnen ontvangen of verzenden, e-commercewebsites en openbare diensten die urenlang niet bereikbaar zijn, de aanzienlijke economische schade als gevolg van de verstoring… Blussystemen met gas, die doorgaans in datacenters worden gebruikt, bieden alleen passieve bescherming en komen pas in actie wanneer de brand al is ontstaan. Extreem hoge druk bij de vrijgave van het blusgas of herontsteking na gasvrijgave vanwege een lek zijn slechts enkele risico’s waar elke operator van een datacenter onvermijdelijk tegenaan loopt. Elk van deze risico’s kan tot volledig gegevensverlies, het verlies van klanten en, als gevolg daarvan, het verlies van inkomsten leiden.

Volgens het artikel ‘Clean Agents Fire Protection for Computer Rooms’ door Mark l. Robin kan de economische schade wegens het uitvallen van een computernetwerk oplopen tot meer dan één miljoen dollar per uur. Gezien het steeds grotere aanbod aan cloudservices is het tegenwoordig belangrijker dan ooit om het risico op brand volledig te elimineren.

Dankzij diverse technologische ontwikkelingen zijn er gelukkig al een aantal technische knelpunten weggenomen, waardoor het nu mogelijk is om deze ruimten met de N2 OXYGEN REDUCTION SYSTEM®-methode permanent te beschermen tegen brandgevaar.