Archivering

Belangrijkste toepassingen:

  • Papieren bestanden
  • Film- en gegevensarchieven
  • Musea
  • Ziekenhuismagazijnen
  • Bibliotheken
  • Kluizen/kasruimten
  • Etc.

De N2 ORS-methode van ISOLCELL is ideaal om allerlei archieven te beschermen, aangezien het risico op brand hiermee volledig kan worden geëlimineerd. Gevoelige documenten, onvervangbare artefacten, schilderijen en collecties, of kostbare materialen die deel uitmaken van het werelderfgoed zijn absoluut veilig zodra het verstikkingssysteem in gebruik is genomen.

Een groot ziekenhuis in Italië heeft voor het ADOX N2 ORS-systeem gekozen om een oneindig aantal medische dossiers en documenten te beschermen. Het archief beslaat een oppervlakte van 1000 m²; de lengte van de schappen met al deze documenten bedraagt maar liefst 25 kilometer.