Virtual grid

Van oudsher wordt de hoeveelheid zuurstof in een ruimte gemeten met behulp van een of meer puntdetectoren, en in sommige gevallen worden ook gedecentraliseerde aanzuigdetectoren gebruikt. Deze detectoren worden op logische wijze in groepen bij elkaar geplaatst. Elke groep vertegenwoordigt een gemiddelde meetwaarde van de losse detectoren. Uit alle groepswaarden samen wordt een nieuw gemiddelde berekend en weergegeven.

ISOLCELL streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijk te zijn en perfecte resultaten te leveren.
Daarom heeft ISOLCELL de Virtual Grid-methode ontwikkeld. Met behulp van een buizensysteem wordt lucht aangezogen vanaf verschillende hoogten in het beschermde gebied, zelfs vanuit het hart van het gebouw. De aangezogen lucht wordt naar enkele zirkoniumsensoren geleid die voldoen aan de Europese machinerichtlijn SIL EN 62061/EN ISO 13849-1.

Deze methode garandeert dat de lucht van elk analysepunt door dezelfde detectoren wordt gemeten en dat de exacte zuurstofwaarde wordt getoond. Een ander voordeel is dat zirkoniumsensoren lang meegaan, in tegenstelling tot elektrochemische sensoren waarvan de kwaliteit doorgaans sneller afneemt.

De Detectiemethode

In tegenstelling tot conventionele zuurstofcontrolesystemen, waarbij het O2-gehalte van een beschermd gebied uitsluitend op verschillende hoogtes langs de buitenmuren wordt gemeten, maakt de ISOLCELL N2 ORS gebruik van de variabele spoed- en virtuele rastermethode.

Deze innovatieve methode biedt de meest nauwkeurige en meest betrouwbare resultaten mogelijk, aangezien het beschermde volume in virtuele kubussen wordt verdeeld en het zuurstofgehalte wordt geanalyseerd en gecontroleerd op verschillende hoogtes, lengtes en breedtes in het hele gebied.

Voor de analyse van de luchtmonsters worden twee identieke zirkoniumsensoren gebruikt, om te waarborgen dat er geen afwijkingen tussen de sensoren optreden.
Met deze methode wordt geen enkel gebied met een ongebruikelijk zuurstofniveau overgeslagen, zelfs niet in zeer grote ruimtes. De systeemcontrole kan bovendien aan de N2 ORS-generator doorgeven dat er rechtstreeks stikstof naar een punt moet worden geleid.

Het Distributiesysteem

In het verleden werd de benodigde stikstof om een atmosfeer met minder zuurstof te creëren, vaak op een of twee punten vrijgegeven, ongeacht de omvang van het beschermde gebied. Daarbij werd ervan uitgegaan dat de vrijgegeven stikstof onmiddellijk en homogeen met de atmosfeer van het beschermde gebied zou mengen.

Bij deze methode werd er echter geen rekening mee gehouden dat zuurstof zwaarder is dan stikstof; zonder de hulp van luchtverplaatsingsmiddelen zoals ventilatoren konden er lagen met de twee gassen ontstaan. Dit leidde tot verschillende zuurstofniveaus in dezelfde ruimte als waarin het mengproces van de stikstof met de atmosfeer een bepaalde, maar niet te verwaarlozen tijd in beslag nam, waardoor pockets met een concentratie restzuurstof konden ontstaan.

Naast de genoemde zuurstofpockets is voor natuurlijke en ‘ingebouwde’ lekken in gebouwen en ruimtes mogelijk een specifiek vrijgavepunt voor de stikstof nodig om voor een homogene distributie te zorgen en zo in de gehele beschermde ruimte, van boven tot onder en over de hele breedte, een betrouwbaar en effectief beschermingsniveau te creëren.

Bij ISOLCELL begrijpen we deze cruciale uitdagingen door de brede ervaring die wij de afgelopen 58 jaar hebben opgedaan bij de productie en installatie van duizenden systemen met een gecontroleerde atmosfeer over de hele wereld. Ons gepatenteerde N2 ORS-stikstofdistributiesysteem vermindert niet alleen het energieverbruik, maar neutraliseert ook alle genoemde factoren op een zeer effectieve manier.