Standaarden En Regelgeving

Verstikkingssystemen (ORS) vallen in de categorie van veiligheidssystemen en moeten daarom volgens specifieke toepasselijke regelgevingen worden ontworpen, gepland, gebouwd, geïnstalleerd, in gebruik genomen en onderhouden.

Isolcell is op dit moment het enige Italiaanse bedrijf dat beschikt over de benodigde certificeringen om ORS-systemen te leveren die aan de eisen voldoen:

  • ÖNORM F 3073: Planning, technische vormgeving, montage, ingebruikname en onderhoud van verstikkingssystemen
  • ÖNORM F 3007: Verstikkingssysteem
  • ÖNORM F 3008: Verstikkingssysteem – CIE UNI-regelpaneel
  • TRVB S 155: Vereisten voor technische vormgeving, installatie en werking voor verstikkingssystemen waarbij stikstof wordt gebruikt in gebouwen, vanuit het oogpunt van technologische brandpreventie
  • BSI PAS 95:2011: Hypoxische brandpreventiesystemen voor bedrijfsruimten
  • Italiaanse ministeriële circulaire (protocolnr. 0007059 van 21 mei 2012)
  • Geconsolideerde wet, decreet van 3 augustus 2015: goedkeuring van technische standaarden voor brandpreventie, krachtens artikel 15 van Italiaans wetsbesluit 139 d.d. 8 maart 2006, gepubliceerd op 20 augustus 2015 in de Italiaanse Staatscourant
  • NEN EN 16750:2017 Fixed firefighting systems – Oxygen reduction systems – Design, installation, planning and maintenance

ISOLCELL is part of the work group for the establishment of the world regulations for the oxygen reduction fire prevention.